Vårt Paradis Costalita

 

Den här hemsidan presenterar Costalita, vårt eget Paradis på Costa del Sol, för att underlätta för de som har för avsikt att besöka området. På följande sidor beskrivs, med hjälp av text och bilder, hur det ser ut i området Costalita och dess närmaste omgivningar. Dessutom ges tips om hur man sköter praktiska detaljer, som t ex matinköp, och slutligen ges olika förslag till aktiviteter baserat på egna och andras erfarenheter. De flesta foton på dessa sidor kan förstoras upp genom att helt enkelt dubbelklicka på dem.

Costalitamonument vid infarten
Costalitamonument vid infarten
Infartsgrinden
Infartsgrinden
Entredörren utifrån
Entredörren utifrån